• Terapia manualna

Terapia manualna to metoda leczenia zespołów bólowych i dysfunkcji narządu ruchu. Jest to praca wykonywana ręcznie przez wykwalifikowanych fizjoterapeutów w obrębie układu narządu ruchu człowieka, w celu likwidacji zaburzeń ruchowych, eliminacji bólu i poprawy funkcjonowania obszarów objętych leczeniem. Terapia manualna przyczynia się nie tylko do usuwania objawów bólowych i dysfunkcji w obrębie ciała, ale także do likwidacji ich przyczyn. Przed przystąpieniem do terapii, fizjoterapeuta zbiera obszerny wywiad chorobowy, przeprowadza szereg ruchowych testów funkcjonalnych, a następnie bada pacjenta manualnie. Na podstawie badania i odnalezionych w nim dysfunkcji przystępuje do terapii, o ile nie ma żadnych przeciwwskazań. Charakterystycznymi działaniami dla terapii manualnej są m.in. badanie manualne i neurologiczne, mobilizacje i manipulacje stawowe, mobilizacje tkanek miękkich, neuromobilizacje, techniki energizacji mięśni, nauka autoterapii oraz wiele innych. Najbardziej rozpowszechnionymi na świecie koncepcjami i metodami terapii manualnej są: Ortopedyczna Terapia Manualna Kaltenborna i Evjentha, Koncepcja Maitlanda, Metoda Briana Mulligana, Metoda dr Acermana, Terapia Manualna koncepcji K. Lewita oraz Terapia Manualna – Szkoła Niemiecka.